459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Usui Reiki

Popis

Historie:

Ruce k léčení se používaly po mnoho století a bylo známé mnoha kulturám. Toto léčení bylo „znovu objevené“ v Japonsku na počátku 20. století panem Dr. Mikao Usui, který vyučoval a vedl křesťanskou univerzitu Došiša v Kjoto. Ten se jednoho dne rozhodl, že najde důkaz na léčení pomocí přikládání rukou, o které se psalo v Bibli. Při svém pátrání přišel v knihovně zenového kláštera na svitky a rukopisy žáka Guatama Buddhy, který popisoval, jak svatý muž uzdravoval také pomocí přikládání rukou a jak tyto metody předával druhým. Protože však svitky nedávaly návod na zasvěcení do energie Reiki, vydal se na radu opata kláštera na svatou horu, kde se podrobil půstu a meditacím. Poslední den meditace k němu sestoupil jasný paprsek světla a naplnil ho silou a energií. V rychlém sledu uviděl 3 symboly, s nimiž se setkal při studiu. Symboly v něm aktivovaly přístup k univerzální životní energii.

Cíl techniky:

Reiki pomáhá harmonizovat tělo, mysl a ducha. Podporuje přirozené samouzdravovací schopnosti člověka. Vyrovnává energii v těle, posiluje imunitní systém, léčí příznaky a příčiny nemoci, ulevuje od bolesti, pomáhá tělu zbavovat se toxinů, uvolňuje a snižuje stres, pomáhá ničit bloky a uvolňuje emoce, je vhodná i meditaci a získání pozitivního myšlení.

Princip:

Energie Reiki je univerzální životní energie, která se nachází všude kolem nás. Léčení probíhá tím, že léčitel přijme energii otevřenými kanály, které mu jsou otevřeny zasvěcením a skrze ruce ji pošle léčenému.

Postup terapie:

Při předávání energie Reiki se může sedět či ležet, zatímco léčitel drží ruce na těle léčeného nebo nad ním. Mění pozice rukou, které často pokrývají všechny důležité orgány v těle. To však záleží na požadované léčbě a podle toho trvá i doba působení. Může to být hodinu i déle.

S sebou:

S sebou není nutné si nic brát, snad jen pohodlné oblečení.

Indikace (kdy je technika vhodná):

Energie Reiki se nejčastěji, kromě léčení, užívá k úlevě od bolesti, ale je jí také možné využít při nějaké důležité zkoušce nebo jiné události. Energii je totiž možné poslat na dálku a na nějaké určité časové období. Tato energie pak způsobí, že vše jde hladce, lidé mají pozitivní náladu, ale pokud jde o zkoušku a člověk, kterému je energie poslána, nic neumí, tak ho ani energie Reiki nezachrání.

Kontraindikace (kdy je technika nevhodná):

Energie Reiki je vhodná pro každého, každý člověk si vezme jen tolik energie, kolik je pro něj užitečné.

Poznání z této techniky, jenž lze zavést bez terapeuta:

Vzhledem k tomu, že energie Reiki se nachází všude kolem nás, stačí se zastavit a tuto energii vnímat. Nejlépe to jde někde v přírodě, kdy k nám tato energie sama přichází a nabíjí nás.

Technika v mém podání:

Cítím, co se v člověku děje, který orgán potřebuje více energie a který méně. To samé cítím, ikdyž posílám energii na dálku.

Poddruhy této techniky:

Imara Reiki – vibruje na vyšší energetické úrovni. Je zaměřena na léčení komických zátěží z minulých životů. Osvobozuje od zranění emocionálního těla. Umí spálit černou magii a wodoo.

Autoři popisu techniky:

Schmidtová Hana

Terapeuti

Ústecký kraj

Schmidtová Hana


Techniky

Homeopatie Reiki Automatická kresba

Adresa

Písečná 5026, Chomutov