459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Popis

Autoři popisu techniky:

Říha Zdeněk,


 

Historie:

Systém Energetické diagnostiky ARTTEST®III. byl vyvinut v Intercentru Psychosomatické artterapie v ČR v polovině 90. let pro potřeby Psychosomatické artterapie. Až na přelomu roku 2000 byl využit i mimo sledovanou oblast, zejména při monitorování terapeutického účinku nízkofrekvenční magnetoterapie, v praxi lékaře praktické medicíny, akupunktury, všeobecného lékařství, psychologii, fitness, rehabilitaci, kosmetice, masážích, apod. Téměř desetileté verifikační a klinické studie EDA, které jsou podloženy rozsáhlou vědeckou dokumentací, byly úspěšně zakončeny dne 22.11. 2005 oponentním řízením, kterých se zúčastnili jak lékaři, inženýři, tak i psychologové.

Cíl techniky:

Cílem využití energetické diagnostiky je minimalizovat nežádoucí chemické účinky potravinových doplňků, eliminovat chyby a zvyšovat komfort klienta. NE všechny produkty mají žádoucí účinek na dynamiku energetických systémů člověka. S plným vědomím odpovědnosti vůči klientům se je cílem doporučit nejoptimálnější potravinový prostředek, jehož energetický vliv si můžete ověřit opakovaným měřením. Je těžké najít produkt, který svým biochemickým složením nezatěžuje energetické systémy člověka. Najít jej, je často docela složité. Avšak pokud se to podaří, tak se výsledky dostavují neuvěřitelně rychle.

EDA - diagnostika

Princip účinku:

Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA je moderní velmi přesná diagnostická metoda. Jde o vyšetření pomocí přístroje, který změřením zdánlivé impedance (kožní odpor) na energeticky aktivních bodech ruky a nohy umožňuje zmapovat dynamiku energetických procesů vnitřního prostředí živého lidského organizmu (nejmodernější digitální přístroj). Pomocí tohoto přístroje lze monitorovat dynamiku energetických procesů živého lidského organizmu jako celku (aktivita, nedostatek energie, harmonie) a energetickou odezvu organizmu na aplikovanou terapii jako např. testování energetické odezvy organizmu na používané potravinové doplňky, potraviny apod.

Postup terapie:

Pokud je člověk zcela zdráv (a všechny orgány a systémy v těle řádně fungují), energeticky aktivní body na povrchu těla mají určitou přesně definovanou hodnotu elektrického potenciálu, kterou lze přístrojem ARTTEST® měřit. Stačí si lehnout na masérské lehátko oblečen, jen bez obuvi.

Indikace:

V současné době je přímo nutnost zabývat se prevencí před nemocemi. Včasné zachycení energetické disharmonie na energeticky aktivních bodech může pomoci jak člověku samotnému, tak i terapeutovi orientovat se ve vnitřní energetice testované osoby a jejím zdravotním stavu.

Kontraindikace:

Před vyšetřením alespoň 12 hodin nepijte kávu ani alkohol a nejezte sladká jídla! Nevhodné provádět při horečnatých stavech.

 

Jak vidí EDA metodu EAV

Především jde o to, aby se nesměšovala EDA (Energetická diagnostika ARTTEST®) s EAV (Elektroakupunktura podle Volla). Rozdíl je markantní, zatím co verifikační studie EDA jasně prokázala, že přístroj ARTTEST® měří známé a platné fyzikální veličiny (monitorování zdánlivé impedance v kilo ohmech střídavým signálem 1kHz., 3V, CE). Více...

Přístroje EAV (a jejich uživatelé a výrobci) mnohdy ani neví, co měří (nebo to výrobci zamlčují a různě „mlží“, nevěda, co na tento dotaz odpovědět). Myslím to tak, že na stupnici na místo ohmu (Ω), případně (KΩ), používají jakési smyšlené jednotky, dílky stupnice nebo procenta, ale není známo čeho procenta. Také nelze většinou ani zjistit jak dané veličiny měří. EDA toto klasifikuje zcela jasně - monitorování zdánlivé impedance v kilo ohmmech (KΩ) střídavým signálem 1kHz. Tím se dá zjistit zdánlivá impedance, což je v živém organismu jediným možným řešením. Pokud přístroje EAV měří (a to skutečně tak měří!!!) jen odpor stejnosměrným signálem, nelze měření považovat za správná. Tím pádem měří odpor celého těla, nikoli energeticky aktivního bodu a navíc je toto měření zkreslováno vlastním stejnosměrným proudem, produkovaným lidským organismem!

 

Terapeuti

Olomoucký kraj

Říha Zdeněk


Techniky

EDA - diagnostika Klasická masáž Vacupress

Adresa

8.května 517/15, Olomouc