459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Léčení skrze Vyšší Já

Popis

Metoda Léčení skrze Vyšší Já (LSVJ) vyhledává a čistí příčiny problému. Nenahrazuje lékařskou péči ani léčitele. Pomáhá lidem uvědomit si pravdu o podstatě jejich problémů, vede je k uvědomění si skutečných lidských hodnot. LSVJ pročišťuje vše, disharmonické programy, emoce, omezující myšlenky ve vztahu k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Soustředuje se na předprogramované nemoci a sebedestrukční programy, které po terapii LSVJ už neslouží jako pomoc k sebeuvědomování a mohou odeznít.  Může pomoci vybavit si co z minulosti brnání naší duši prožít radost, lásku a prosperitu v osobních, partnerských a mezilidských vztazích.

Metoda LSVJ odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování se reality a doslova to znamená, že je člověku vymazána negativní informace a tudíž může začít život s čistou myslí. Nový stav pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Jde tak o velice účinnou terapii vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, ke kterému jej LSVJ pozvedne, udržel a dál se vlastním úsilím duševně vyvíje. Za pomocí LSVJ se člověk zbavuje také fyzické nemoci. Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Proces sebeuvědomování byl totiž naplněn prostřednictvím terapie.

Zjistíme, že naše vědomí prodělá změnu, zažíváme najednou jiné věci. Někteří lidé se cítí euforicky, někdo unaveně, nebo naopak plní fyzické síly, někdo jakoby necítil vůbec nic. Nicméně, všechny tyto reakce jsou normální reakce v tomto silném měnícím se procesu. Kterýkoliv zážitek bude ten správný, který právě Vy potřebujete. Není zde žádná norma toho, co je správné a co ne. Buďte ujištěni, že na duchovní úrovni je celá škála způsobů, které sa mají stát a Vy si brzy všimnete účinku této uvolněné práce, postřehnete vyšší soustředení a jasnost, intuici, budete mít více energie, lepší zdraví, vztahy atd.

Terapie je určena nejen lidem, kterí se chtějí duchovně rozvíjet, ale je určena i k řešení problémů. Konzultace jsou pro klienta nenáročné a pohodlné, není potřeba provádět žádné cviky, postoje...  Vyžaduje se od něj ale vědomá snaha řešit vlastní problémy!  To je důležitý předpoklad toho, aby se již problémy nevracely. V průběhu terapie není třeba se klienta dotýkat, všechny potřebné informace se získávají od VJ pomocí kyvadla. Při konzultaci si klient často uvědomí, proč vznikly jeho problémy. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu do sebe sama. Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí, to znamení, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Jestli přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a chudobě, a nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se rozhodneme řešit problémy a přijmout za jejich řešení zodpovědnost, potom může být metoda LSVJ nápomocná. Odměnou za tuto snahu je pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Před řešením určitého problémů metodou LSVJ je potřeba celkové harmonizace, to znamená vyčistit auru, srovnat energetická těla, zharmonizovat čakry, odstranit přivtělené duše .... Většinou už po této očistě polovina problémů zmizí.
(Text: Baierová Irina )
 

Jde o metodu léčení skrze VJ za pomoci tabulek a kyvadla.
Po vyhledání negativních programů a energií dochází k jejich vyčištění a odstranění po celé časové linii až ke kořenu příčiny.
(Text: Strnadová Ludmila)
 

Metoda umožňuje léčit vztahové, psychické a zdravotní problémy člověka. Velmi vhodná je pro řešení problémů ve vztazích s nejbližšími lidmi (otec, matka, děti atd.). Terapii lze provádět bez přítomnosti klienta (na dálku).

Vyšší Já je skupina duchovních bytostí, které jsou duchovním rádcem, učitelem a průvodcem člověka (tzv. intuice). Pro Vyšší Já neexistují žádná časová, prostorová ani informační omezení (zkrátka ví o nás vše, co je potřebné pro naše léčení). Terapeut spolupracuje se svým Vyšším Já. Vše potřebné zjišťuje z rozsáhlé sady tabulek, komunikace se uskutečňuje pomocí kyvadélka

Terapie umožňuje posílení organismu člověka. Dále odhaluje příčiny problémů a léčí (čistí) přímo tyto příčiny. Častou příčinou problémů ve vztazích s nejbližšími bývá karmická zátěž z minulých životů člověka nebo z tohoto života. Po vyčištění zátěže již není člověk negativně ovlivňován.

Předpokládá se, že také klient nebude pouze pasivní. Očekává se, že převezme odpovědnost za řešení svých problémů. Doporučuje se postupné opuštění negativních názorů, zejména ve vztazích s druhými lidmi.

Lze např. vyčistit celou karmickou zátěž a také negativní zátěže ve vztazích k lidem z tohoto života. Zmizí tak vše, co člověka zatěžuje ve vztazích. Očekává se, že klient se bude snažit řídit zásadami pozitivního myšlení, aby se zbytečně nevracel k negativitám, zejména ve vztazích k lidem a k sobě samému.
(Text: Ing. Chládek Jaroslav)
 

Terapeuti

Hlavní město Praha Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj

Hlavní město Praha

Neumannová Markéta


Techniky

Shamballa LSVJ Detoxikace dle Jonáše

Adresa

Sokolovská 81/55, Praha 8 Mladská 664, Benátky nad Jizerou Víchová nad Jizerou 98

Královéhradecký kraj

Mgr. Matějíčková Simona


Techniky

Andělská terapie Odblokování SRT

Adresa

Afrodité – studio zdraví a krásy, Škroupova 441, Hradec Králové

Liberecký kraj

Neumannová Markéta


Techniky

Shamballa LSVJ Detoxikace dle Jonáše

Adresa

Sokolovská 81/55, Praha 8 Mladská 664, Benátky nad Jizerou Víchová nad Jizerou 98

Moravskoslezský kraj

Baierová Irina


Techniky

LSVJ Regresní terapie Reiki

Adresa

Sedlnice 263, Sedlnice

Majtnerová Jana


Techniky

Feng Shui SRT LSVJ

Adresa

Rajská 773/29, Ostrava 15

Středočeský kraj

Neumannová Markéta


Techniky

Shamballa LSVJ Detoxikace dle Jonáše

Adresa

Sokolovská 81/55, Praha 8 Mladská 664, Benátky nad Jizerou Víchová nad Jizerou 98