459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Arteterapie

Popis

Autoři popisu techniky:

MVDr. Řezáčová Lukášková Zuzana, Ing. arch. Tomisová Věra


 

MVDr. Řezáčová: Arteterapie je jedním z velmi účinných terapeutických postupů, který Vám může pomoci  zjistit proč některé věci ve Vašem životě jsou právě takové jaké jsou a případně je změnit.

Práce ve skupině umožňuje větší podporu než při individuální práci s terapeutem, více postřehů, zpětných vazeb a možnost vyzkoušení si nových způsobů jednání s lidmi. Kombinace práce ve skině s artetrapií je proto jedinečným způsobem, jak více porozumět sobě i druhým.

Pracuje se s barvami, symboly, sny a imaginacemi. Budeme více naslouchat svému tělu, hledat souvislosti, potkávat se... Čeká vás sebezkušenost, možnost něco změnit, objevit souvislosti. Využijte příležitost ke změně a k pochopení, že život si tvoří každý sám z toho, co mu bylo dáno.
 

Ing. arch. Tomisová: První volba obrázků je vždy ta nejlepší, obrázek vybírá naše duše, naše hluboké podvědomí, které na vibrace obrázku dokonale a jasně reaguje. Jakmile začneme zapojovat logickou mysl, dochází ke korekci výběru nevhodným způsobem. S vybranými obrázky pak individuálně pracujeme, rozebíráme situaci a já jsem vždy tichým původcem, tím, kdo naslouchá a pouze odráží situaci, která se rozvíjí příběhem obrázku … meditace s obrázkem ve větším provedení pomáhá dané téma rychleji zpracovat, uvolnit podvědomé bloky, harmonizovat, zklidnit, otevřít srdce léčení. Je radost sledovat, jak se klientova situace mění, jak reaguje na energie, předané Vesmírem skrze obrázek až k němu samému. Energetické působení je doprovázeno změnou klientova postoje k dané situaci, nalezení nového názoru, náhledu, pohled zvenčí. Přijímá zodpovědnost za to, co ve svém životě vytváří.

Občas se stává, že některý obrázek nevzbuzuje pozitivní reakci, ale jakoby „odpuzuje“. Většinou je za ním skryto téma, které v sobě odmítáme řešit, zatlačujeme jej hluboko do nevědomí a nechceme jej vidět. O to více nás většinou bolí, když se jej musíme dotknout. Zajímavé je sledovat, jak se mění i postoj k jednotlivému obrázku a to, co se z počátku zdálo negativní, se najednou vyjeví ve své vnitřní pravdě jako řešení situace.

 

Terapeuti

Jihomoravský kraj

MVDr. Řezáčová Lukášková Zuzana


Techniky

Arteterapie Mandaly

Adresa

Opletalova 6, Brno

Ing. arch. Tomisová Věra


Techniky

Arteterapie Esence volně žijících zvířat

Adresa

Hoppova 14, Brno