459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Grafologie

Popis

Je věda, která prostřednictvím charakteristických rysů individuálního rukopisu se snaží odhalit povahu jeho pisatele.

Rukopis je vlastně "neuvědomovaný testový výkon", a na rozdíl od mnoha specializovaných diagnostických metod, které většinou jen nesouvisle postihují dílčí složky osobnosti, je výsledkem kvalitního grafologického rozboru popis celé osobnosti daný do vzájemných vztahů.

V současnosti nachází grafologie využití v řadě oborů, přičemž mezi nejdůležitější patří:

  • personalistika
  • pedagogicko-psychologické poradenství
  • osobní poradenství
  • terapeutická diagnostika
  • historické vědy
  • kriminalistika
  • soudnictví

(Text: Ing. Ivanovová Světlana)
 

Terapeuti

Plzeňský kraj

Ing. Ivanovová Světlana


Techniky

Numerologie Grafologie Tarot

Adresa

Plaská 29, Plzeň