459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

SRT - Spiritual Response Therapy

Popis

Zakladatelem je pan Robert E, Detzler, který se věnuje metodě od r. 1986 a neustále ji zdokonaluje.

SRT - Spiritual Response Therapy – Duchovní terapie - duchovní proces léčení

SRT je metoda, která nám pomáhá lépe pochopit cestu duše a osvětluje fyzické, mentální a emocionální prožitky, které nás na ní potkávají.

SRT je pečlivý proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.

Pokud to duše umožní, může metoda s pomocí Vyššího Já (VJ) najít a vyčistit mnohé programy z úrovně duše. Duše má svobodnou volbu vytvořit si, co sama chce, včetně rozhodnutí, jak se co bude v těle projevovat. VJ nemůže zasahovat do její svobodné vůle, i když ji rádo poučí. Duše sama se stará o své zkušenosti a léčbu. SRT čistí duchovní bloky a programy, které duši brání v plnosti jejího projevu, ale nelze zaručit konkrétní výsledky. Součástí svobodného projevu duše je také svobodná vůle naší mysli.

Jako duchovní bytosti jsme žili tisíce životů, z nichž mnohé na jiných planetách a v jiných dimenzích či galaxiích. Nahromadění energie těchto životů tak může ovlivňovat náš současný život. Úkolem praktiků SRT je požádat VJ, aby nahromaděné energie pročistilo, ale pouze klient sám se může rozhodnout, jestliže chce svých negativních přesvědčení a postojů opravdu zbavit.

Pouze láska přináší nejvyšší výsledky. Strach je chybné přesvědčení o tom, že můžeme být odděleni od Ducha a od nejvyššího projevu lásky.

Co je ještě SRT jako duchovní proces léčení :

  • je určeno pro duchovní transformaci
  • čistí programy, které brání léčení, léčení však záleží na duši klienta
  • VJ nikdy nepotlačuje svobodnou vůli klientovy duše, která vytváří učební prožitky
  • je metodou, která nám pomáhá lépe pochopit cestu duše a její potenciál
  • čistí podvědomé programy a akašické záznamy
  • je to práce s Duchem a způsob, jak duši osvobodit
  • pomáhá plně pochopit, jak nás minulé prožitky dovedly k tomu, že jsme si vytvořili takové situace v současném životě
  • napomáhá svobodnému prožívání života a nalezení většího zdraví, štěstí a blahobytu

(Text: Ing. arch. Tomisová Věra)
 

Terapeuti

Hlavní město Praha Jihomoravský kraj Královéhradecký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Zahraničí

Hlavní město Praha

Petrová Miroslava


Techniky

Koučování Automatická kresba SRT

Adresa

Polská 1218, Ústí nad Orlicí ICA centrum, Na Pankráci 322/26, Praha 4 Coolworking, Československé armády 254/8, Hradec Králové Coworking, Nábřeží Závodu Míru 2740, Pardubice

Jihomoravský kraj

Dočkalová Hana


Techniky

Rekonektivní léčení® Reconnection® Regresní terapie

Adresa

Jurkovičova 15, Brno-Lesná

Královéhradecký kraj

Mgr. Matějíčková Simona


Techniky

Andělská terapie Odblokování SRT

Adresa

Afrodité – studio zdraví a krásy, Škroupova 441, Hradec Králové

Petrová Miroslava


Techniky

Koučování Automatická kresba SRT

Adresa

Polská 1218, Ústí nad Orlicí ICA centrum, Na Pankráci 322/26, Praha 4 Coolworking, Československé armády 254/8, Hradec Králové Coworking, Nábřeží Závodu Míru 2740, Pardubice

Moravskoslezský kraj

Majtnerová Jana


Techniky

Feng Shui SRT LSVJ

Adresa

Rajská 773/29, Ostrava 15

Pardubický kraj

Petrová Miroslava


Techniky

Koučování Automatická kresba SRT

Adresa

Polská 1218, Ústí nad Orlicí ICA centrum, Na Pankráci 322/26, Praha 4 Coolworking, Československé armády 254/8, Hradec Králové Coworking, Nábřeží Závodu Míru 2740, Pardubice

PhDr. Verner Ivana


Techniky

Kineziologie Meditační a relaxační techniky Bachovy esence

Adresa

Rabštejnská Lhota 58, Chrudim

Plzeňský kraj

Strnadová Ludmila


Techniky

Kineziologie AFT a A4M SRT

Adresa

Manětínská 10, Plzeň

Zahraničí

Dočkalová Hana


Techniky

Rekonektivní léčení® Reconnection® Regresní terapie

Adresa

Jurkovičova 15, Brno-Lesná