459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Access Bars

Popis

Autoři popisu techniky:

Chládek Jaroslav

Historie:

Autorem je Gary Douglas. Tuto metodu channelloval asi před 25 lety v Kalifornii v USA. Do Česka přinesly metodu Patricia Bahnasy a Kristina Pecit, žijící ve Vídni.

Cíl techniky:

Aktivace 32 bodů na hlavě, které představují různé oblasti lidského života. Umožní se tak neutralizace bloků vývoje v těchto oblastech a jeho restart.

Princip účinku:

Aktivace bodů terapeutem umožní přístup energií z vesmíru, které odstartují čištění energetických bloků v těle člověka. Tak je umožněn pozitivní vývoj v mnoha oblastech života.

Postup terapie:

Klient může sedět nebo ležet na lehátku. Terapeut nejprve napojuje na mikrokosmos klienta na bodech na chodidlech a dlaních. Potom postupně rukama (prsty) aktivizuje v různých pozicích skupiny bodů na hlavě klienta. Co se např. zpracovává: pás implantátů (generální čištění), naděje a sny, kreativita, peníze, komunikace.

Indikace:

Zejména pro nastartování pozitivního vývoje v životě, vhodné pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou.

Kontraindikace:

Nejsou známy.

Poznání, jež lze zavést bez terapeuta:

body na hlavě si může aktivovat každý také sám, lepší je využít pomoci dalšího člověka (kvůli energii a přístupnosti bodů).

Terapeuti

Hlavní město Praha

Ing. Chládek Jaroslav


Techniky

Access Bars EFT

Adresa

Tyršova 1832/7, 12000 Praha