459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Psychosomatika

Popis

Autoři popisu techniky:

Ing. Polok Pavel,


 

Další názvy:

Psychosomatické léčení fyzických onemocnění

Historie:

Za známější představitele psychosomatického přístupu můžeme označit MUDr. Vladimíra Vogeltanza, jeho myšlenka je: „Naslouchejme pozorně své nemoci, chce nám něco říct“. Obdobné rozvíjí i pan Hrabica ve svých knihách, „Co nám tělo říká“. Čtením těchto knih bohužel sebe léčení není možné, viz odstavec Poznání z této techniky. Tento způsob léčení znají přírodní národy a šamani.

Cíl techniky:

Léčení všech i těch medicínsky obtížně léčitelných, nebo neléčitelných nemocí. Klasické lékařství spatřuje příčiny nemocí v poškození dané tkáně, či její funkce. Psychosomatika neodmítá toto pojetí, ale bere v potaz i vliv sociální, psychický a spirituální.

Princip účinku:

Fyzické tělo jen zrcadlí, vyjadřuje naše emoční prožívání. Děláme li někde v emočním prožívání chybu, tělo ji musí vyjádřit chybnou funkcí – nemocí. Opravíme li chybu v pocitovém prožívání, tělo ji zase musí vyjádřit. Nemoc je zpráva, že něco ve svém životě děláme špatně. Pokud je tato zpráva pochopena a vyslyšena a my změníme pocitové postoje a jednání, nemoc sama odezní. Tělo stejně tak, jak se umí se onemocnět, se umí i uzdravit.

Postup terapie:

Terapií je rozhovor. Vy řeknete, jakou nemoc máte, a my vás vedeme v rozhovoru, abyste pochopili, jak právě vy, v jakých konkrétních situacích si nemoc způsobujete. Zároveň vám pomáháme najít nová pocitová východiska pro vaše chybné jednání. Pokud se vám nová pocitová východiska podaří naučit se používat, tělo se uzdraví. Kojenci a děti do 18 let věku jsou léčeny prostřednictvím rozhovorů s jedním z rodičů. Při léčení není nutné používat žádné léky a bylinky, nejsou nutné operace. Klientům u vážnějších onemocnění, (skupina 2) doporučujeme spolupráci s lékařem, přičemž lékař neléčí, ale sleduje stav onemocnění, zajišťuje kontrolní vyšetření stavu nemoci, nebo uzdravení. Klienti jsou mnohem klidnější, pokud jsou pod lékařským dohledem a pokud je postup léčení lékařem potvrzován.

Nemoci můžeme rozdělit zhruba do tří skupin.

  1. Psychosomaticky snadno léčitelné; například záněty a infekce močových cest, zánět dutin, cysty na vaječnících a myomy v děloze, některé formy poruch plodnosti, borelióza, ekzémy a alergie, hemeroidy, akutní a chronická onemocnění dýchacích cest, nemoci zažívacího ústrojí, jako například, nauzea, žaludeční vředy, záněty střev, žlučníkové problémy, zažívací potíže, akutní a chronické bolesti zad, a podobně. U těchto a podobných nemocí může k uzdravení dojít pár hodin po sezení, pokud se dotyčnému podaří pochopit a změnit.
  2. Psychosomaticky obtížněji léčitelné; například rakoviny, Kronova nemoc, roztroušená skleróza, cukrovky, migrény, endometrióza, astma, mentální anorexie a bulimie, (příčina je mimo oblast problémů s jídlem), imunitní nemoci očí, problémy s klouby, kyčelními, s koleny s klouby na rukou a podobně, deprese a poruchy osobnosti a podobně. Jsou to nemoci psychosomaticky dobře léčitelné, ale na vyléčení těchto nemocí je potřeba více setkání, protože chyby v pocitových postojích jsou mnohem rozsáhlejší a nemocný je uzdravuje postupně.
  3. Úrazy; u úrazů vysvětlíme, jaké jednání a postoje k úrazu vedly, neb i úrazy jsou vlastně postižení těla a mají své psychosomatické příčiny.

S sebou:

Není potřeba nic, mnoho klientů si nosí diktafon. Dalšími poslechy sezení dochází k dalšímu uvědomování si, a tím i k uzdravování se. Žádné znalosti z oboru nejsou nutné.

Indikace:

Jakékoli nemoci a poruchy

Kontraindikace:

Není nám známa

Poznání z této techniky, jenž lze zavést bez terapeuta:

Po prvních sezeních lze pokračovat v práci na sobě a sebe léčení bez terapeuta. Nalezení příčin nemoci a jejich odstranění bez terapeuta není možné, protože leží v pocitové oblasti, kterou neumíme objektivně sami vyhodnotit. A každý si i stejnou nemoc způsobuje zcela konkrétně a trochu jinak, než ostatní, takže třeba vyčíst z knížky, proč právě já jsem takto nemocný obvykle možné není.

Poddruhy této techniky:

Nejsou nám známy

Technika v mém podání:

Při pochopení příčin nemoci dochází k trvalému vyléčení nemocí a neobjevují se recidivy. Při léčení nemoci psychosomaticky se uzdravují i vztahy dotyčného. Vnímání a hodnocení sebe sama a reality vlastního života je po léčení mnohem pozitivnější. Návštěva u nás je často klienty vnímána jako mezník mezi starým a novým životem.

Při léčení používáme znalost numerologie, která nám řekne, jak dotyčný svůj život vnímá a proč, jaký život potřebuje žít, aby byl spokojený, a jaká témata jsou mu dána v tomto zrození řešit a proč. Tyto informace při léčení bereme v potaz, takže uzdravujeme nejen nemoc, ale život dotyčného obecně. Klient nepotřebuje žádné znalosti z dané oblasti.

Terapeuti

Olomoucký kraj Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Němeček Radim


Techniky

Kraniosakrální terapie GNM Psychosomatika

Adresa

Dle dohody.

Pardubický kraj

Ing. Polok Pavel


Techniky

Vztahová terapie Psychoterapie Psychosomatika

Adresa

Smetanovo náměstí 31, Litomyšl

Poloková Petra


Techniky

Vztahová terapie Psychoterapie Psychosomatika

Adresa

Smetanovo náměstí 31, Litomyšl