459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

AFT – Teorie přitahovacích polí

Popis

Autorem této metody je psycholog, psychiatr a neurolog – MUDr. Kurt Ebert.

My svým myšlením a jednáním se napojujeme na různá energetická pole, která nás potom zpětně ovlivňují. Je to jako když si naladíme určitou televizní stanici.

Úrovně vědomí jako Hanba, Vina, Strach, Vztek, Pýcha v nás v našich meridiánech vytvářejí katabolické, neboli život nepodporující vzorce a posléze nemoci.

Úrovně vědomí jako Odvaha, Ochota, Přijetí, Láska, Radost, Mír v nás v našich meridiánech vytvářejí anabolické, neboli život podporující vzorce, tady nemoce nevznikají.

Meridiánovou energii tedy můžeme ovlivňovat energetickými vzorci našich myšlenek, ale také můžeme ovlivňovat energetické vzorce našich meridiánů přímým poklepem na akupunkturní body – je to taková poklepová akupunktura.

AFT ve svých energetických korekcích používá celkem 24 bodů, což je dostatečný počet na to, aby se dala ovlivnit většina fyzických či psychických nemocí. Za tímto účelem byly MUDr. Ebertem vyvinuty předpisy – vzorce, kterých je dnes již na 500 a působí na rozličná onemocnění od běžného nachlazení až třeba po různé typy rakoviny. Tyto předpisy upravují energii meridiánů a CNS a umožňují eliminovat energetická pole, která jsou u zdroje fyzických a psychických problémů.
 

A4M – Akupunktura mysli

Je to taková nadstavba AFT. Odpojujeme klienta od energetických kanálů, které jsou ještě nad všemi úrovněmi vědomí. Například jsou zde vzorce na vypnutí procesů: Není možné důvěřovat motivům a činům druhých, Nechat se vést názory či představami druhých, Lidé nejsou hodní ani milí, Nemohu důvěřovat sobě ani svému hodnocení, Přetrvávání Ega, Téma – moje hranice byly napadeny, Vyladění se na pozitivní budoucnost, Vyladění se na víru ve vyšší moc, Vyladění se na odvahu a ochotu, Nalaďte se na Nyní, Nyní = odrazový můstek k budoucnosti, Nyní = čas k řešení problémů,  atd.
(Text: Strnadová Ludmila)
 

Terapeuti

Plzeňský kraj

Strnadová Ludmila


Techniky

Kineziologie AFT a A4M SRT

Adresa

Manětínská 10, Plzeň