459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Esence volně žijících zvířat

Popis

Autoři popisu techniky:

Ing. arch. Tomisová Věra 

Další názvy:

Wild Earth Animal Essences

Cíl techniky:

Esence Vám mohou pomoci s řešením konkrétního tématu nebo životní situace, ale také k vyčištění hluboko uložených emocí a zranění.

Divoká zvířata jsou sama sebou, netrpí myšlenkami strachu, vyzařují svou božskost a celistvost, která je obdivuhodná ve své kráse a síle. Dovedou žít a projevit své Božství z pozice uzemněnosti a síly.

Princip účinku:

Zvířecí esence jsou přírodní energetické prostředky, které nás uzdravují moudrostí a silou divokých zvířat. Zvířecí esence, stejně jako květinové a drahokamové, jsou „vibrační esence“. Každá z esencí obsahuje vibrační otisk energie zvířecího druhu, ale neobsahuje žádné materiální části zvířat.

Esence vznikají meditativně, v divočině s naladěním se na prapodstatu druhů jednotlivých zvířat a místě jejich přirozeného výskytu.

Užíváním esencí se můžeme napojit přímo na dary a sílu divokých zvířat. Energie zvířecích esencí nám mohou pomoci duchovně růst a napojit se na svoje nejvyšší aspekty. Mohou nám být obrovskou oporou, když nepostavíme své vlastní temnotě a žalu ze zranění, které jsme utrpěli. Zvířata stojí při nás veze strachu, silná, obdařená odvahou, něhou a silou, aby nám pomohla projít naší bolestí až ke světlu.

Postup terapie:

Esence se užívají jednorázově po dobu 2 – 4 týdnů nebo lze projít delším očistným procesem s řadou Cesta uzdravení.

Při jejich užívání je možné se po užití esence ztišit a v meditaci se s jednotlivými druhy zvířat propojit, s jejich duchovními kvalitami.

Technika v mém podání:

Používám kartičky zvířat, obrázky i vlastní zkušenosti k vedení konzultace s klientem, ve které podobně jako v Duchovním léčení obrázky nalézáme nová řešení situace, postoje, reflexi postojů a zpracování různých problémů, potlačených záležitostí nebo toho, co nás právě teď zraňuje.

Na konci terapie vytestuji klientovi vhodnou kombinaci k užívání. Užívání esencí podporuje nové myšlenkové návyky, změnu postojů, nadhled nad situací, harmonii a klid, které jsou potřebné k řešení.

Informační zdroje:

Autorka popisu čerpala z publikace Do srdce divočiny: Daniel Mapel

Terapeuti

Jihomoravský kraj

Ing. arch. Tomisová Věra


Techniky

Arteterapie Esence volně žijících zvířat

Adresa

Hoppova 14, Brno