459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Radikální odpuštění

Popis

Odpuštění

Prostředek k uzdravení vztahů, propuštění hněvu a obviňování a nalezení rovnováhy.

Radikální odpuštění, Tippingova metoda

Nemálo lidí si upřímně přeje, zbavit se hněvu, zášti, lítosti či smutku, které v sobě nesou, a dosáhnout rovnováhy a harmonie ve věcech, které přináší život. Účinné řešení nabízí Radikální odpuštění, známé též pod názvem Tippingova metoda. Slovo odpuštění vyvolává v různých lidech různé představy a mnohdy i různé emoce.Co odpuštění opravdu je a k čemu může být prospěšné v životě snad každého člověka?

Ublížení

Typická výchozí situace je, že někdo někomu ublížil, byl nespravedlivý, ukřivdil – ať už vědomě nebo nevědomě. Poškozeného taková situace zasahuje, mrzí, trápí, bolí, …, a může se zachovat různě. Buď nad tím mávne rukou a celou záležitost takzvaně zapomene. Nebo si rozumově zdůvodní, proč je to, co se mu stalo, „v pořádku“ a proč si to možná dokonce „zasloužil“. Anebo ho ta situace dostane do stavu, kdy sám sebe lituje a svému protějšku otevřeně či skrytě vyčítá, co mu to provedl a jak mu ublížil – jinými slovy postaví se do pozice sebelítosti a oběti. Pravděpodobně neexistuje statistika, který z těchto případů je častější, ale jedno je jisté – všechny tři případy jsou pro poškozeného pomyslně jedovaté.

Uloženy v nás

Prožitky bolesti, křivdy, nespravedlnosti atd. zůstávají uloženy někde hluboko v člověku. A to není nic, co by mohlo nějak prospět. Spíše naopak – jednou prožitá emocionální bolest má tendenci se opakovat a to může mít po určité době různé negativní dopady na život člověka. Může dojít až ke změně chování k okolnímu světu - člověk se může stát podrážděný, zahořklý, vznětlivý.

Odpustit

Poškozený se ale také může rozhodnout tomu druhému odpustit za to, co mu provedl.
Od-puštění je prostředkem, kterým lze roz-pustit pocity nespravedlnosti a křivdy a tak vystoupit z pozice oběti. Tím se vytvoří předpoklad pro to, aby se mohl navrátit vnitřní klid a mohla se obnovit vnitřní rovnováha. Tuto situaci ilustruje skutečný Příběh Jill.

Odpouštět můžeme jiným lidem anebo sobě.

Odpuštění jiným lidem může přinést zlepšení v následujících oblastech – zpravidla tím, že obnoví pocit přijetí a rovnováhy:

 • Mezilidské vztahy na všech úrovních – partnerské, osobní i pracovní
 • Pocity zranění po prožitcích jako jsou zanedbání nebo opuštění blízkou osobou (například v dětství po rozvodu rodičů), rozchod s partnerem, rozvod, nevěra, různé formy zneužívání, podvod, pohrdavé či neslušné jednání, apod.
 • Hněv vůči lidem, kteří tato zranění v našich očích vědomě či nevědomě způsobili (například rodič, partner, sourozenec, nadřízený, úředník, učitel, …)
 • Pocit neférového zacházení či dokonce šikany ze strany institucí (např. úřady, různé organizace, církev, politici, …)
 • Nadváha (typicky odpuštění v kombinaci s ostatními přístupy)
 • Opakující se životní nezdary a projevy rozličných vnitřních omezujících vzorců (například vracející se rozpady partnerství, vleklé pracovní či finanční problémy apod.)
 • Podpora léčby některých psychosomaticky podmíněných onemocnění

Odpuštění sobě přináší úlevu

Odpuštění sobě přináší úlevu tím, že navrací pocit plného sebepřijetí. Tím může přinést zlepšení zejména v oblastech, jako jsou:

 • Přehnaná sebekritika a sebeposuzování
 • Pocity viny za něco, co jsem udělal, nebo naopak neudělal, ale měl jsem udělat
 • Pocity studu za to, jaký jsem, nebo naopak nejsem, ale chtěl bych být
 • Nízké sebevědomí
 • Odmítání sebe a svého těla

Konkrétní možnosti použití odpuštění:

Rodina a předkové

V široké rodině lze nejednou najít „klubko“ vzájemných negativit, různých závistí, pocitů křivdy apod. Tyto věci se mnohdy přenášejí z generace na generaci a znepříjemňují tak život i těm, kdo s nimi mají pramálo společného. Východiskem z této situace je postupně odpustit všem členům rodiny, u kterých víte nebo tušíte, že vás jakkoliv zasáhli, způsobili křivdu nebo něco, co jim vyčítáte.

Děti

Rodičovství je jedna z věcí, která lidskému životu dává účel a smysl. Avšak být rodičem není vždy procházka růžovou zahradou. Od svých dětí se můžeme dočkat nejednoho překvapení, počínaje školními léty přes pubertu až do dospělosti. Odpusťte svým dětem vše, co vám způsobily, a máte-li pocit, že jste „podepsali“ i vy na svých dětech, odpusťte to sami sobě.

Hněv

Projevy hněvu mohou napáchat škody a nepříjemnosti – našemu okolí i nám samotným. Hněv je emoce, která se projevuje na povrchu a mnohdy slouží jako “ochrana“, abychom nemuseli cítit emoce, skryté hlouběji – často bezmoc, zklamání, žárlivost, smutek, apod. Výbuchy hněvu často vycházejí z pocitu, že celé okolí je proti nám a my jsme bezmocnou obětí. Odpuštění je cesta k postupnému vymanění se z pozice oběti a může proto účinně podpořit jiné způsoby terapie.

Traumatické prožitky

Situace spojené se strachem, které naruší náš pocit bezpečí, důvěry nebo dokonce ohrozí náš život, nám mohou způsobit trauma. Může se jednat třeba o autonehodu, při které přišel o život náš blízký, zatímco my jsme přežili. V takovémto stavu je zpravidla nezbytná psychologická pomoc, avšak pomocí odpuštění – podle okolností buď viníkovi, nebo sobě („proč já jsem přežil a on ne“) – a s vědomím terapeuta, lze léčbu vhodně podpořit. Velice traumatickým prožitkem může být i nevěra partnera – v tomto případě zpravidla citelně uleví návštěva semináře.

Chronická únava

Perfekcionisté, pokud jsou posedlí hledáním nedokonalostí, mají nesnadný život. Tyto nedokonalosti totiž vždy najdou – zpravidla na sobě nebo na své práci. Příčinou často bývá náročná výchova v dětství s množstvím povinností a nedostatkem ocenění ze strany rodičů, byť to rodiče mysleli dobře. To může přetrvat do dospělosti a přispět ke snaze si donekonečna zvyšovat laťku a současně nikdy nebýt spokojen s výsledkem. To může dále přispět právě ke vzniku chronické únavy. Pokud daný člověk tento výklad přijme, může mu výrazně ulevit právě odpuštění rodičům.

(Text: Ing. Mihulka Petr)
 

Terapeuti

Středočeský kraj

Ing. Mihulka Petr


Techniky

Radikální odpuštění

Adresa

Politických vězňů 594/13, Říčany