459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Psychoterapie

Popis

Psychoterapie je léčba psychických, vztahových, ale velmi často i tělesných problémů psychologickými prostředky (rozhovorem, prací s emocemi, vytvářením vztahu atd.). Jde o prostředek pozitivních změn v prožívání a chování. Cílem přitom není jen zmírnění obtíží, ale podle možností i odstranění jejich příčin. Ve spolupráci s terapeutem tak klient mění dosavadní způsob vnímání a prožívání reality a "učí" se novému, vhodnějšímu, který nadále nepovede k dalšímu výskytu obtíží. V širším smyslu lze psychoterapii chápat jako prostředek osobního růstu a rozvoje. Lze ji provádět dle potřeb a možností formou individuální, párové, rodinné či skupinové terapie.
(Text: Mgr. Vít)
 

Individuální poradenství a terapie:

V rámci individuálních sezení se společně můžeme podívat prakticky na vše, co je pro vás důležité. Pro bližší představu uvádím některá témata, se kterými je možné pracovat:

» sebevědomí a sebejistota / nedůvěra, nejistota, pocity méněcennosti
» podpora ve vytváření závažných životních rozhodnutí
» deprese; úzkosti; strachy; pocity viny; stres
» zvládání krize a krizových stavů
» ztráta energie a chuti do života (vyčerpanost, únavový syndrom)
» pocity osamocenosti
» psychosomatické potíže (zdraví jako stav dynamické rovnováhy, nemoc jako
   signál)
» uvědomění vlastních potřeb a způsobů jejich naplňování
» rozvoj komunikačních dovedností
» náročné změny a životní události (doprovázení procesem ztráty)
» touha po hlubším sebepoznání
» vztahová témata (přijetí vs. odmítnutí, konflikty…)
» partnerské a manželské krize (nevěry, vývojové otázky, změna rolí…)
» potíže s navazováním a udržením partnerských vztahů
» aj.

Párové poradenství a terapie

Časté obtíže v našich vztazích lze velmi dobře řešit, najdou-li oba zúčastnění dostatek odvahy a ochoty podívat se na jejich „problém“ společně.
Možnost „konzultovat“ svůj vztah v bezpečném prostředí s někým nezávislým a neutrálním vytváří dobrý prostor pro zvládání mnoha úskalí mezilidských vztahů…
» nové a funkční způsoby vzájemné komunikace
» hledání nové formy vzájemných vztahů (v období krizí)
» konstruktivní hádka
» řešení konfliktů
» odlišnosti mužské a ženské komunikace
» sdělení něčeho, co si „normálně neříkáme“
» strukturovaná separace jako alternativa
   rozvodu
» mediace jako specifická forma řešení
   konfliktů
» a další…
(Text: Mgr. Petr Michal)
 

Terapeuti

Hlavní město Praha Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Zahraničí

Hlavní město Praha

Bátěk Břetislav


Techniky

Esoterní léčení Meditační a relaxační techniky Numerologie

Adresa

Štichova 46/668, Praha 4 Háje

Mgr. Petr Michal


Techniky

Psychoterapie Enneagram Koučování

Adresa

Centrum Lávka, psychoterapeutické centrum, 3. patro Kafkova 10, Praha 6

Pražáková Ludmila


Techniky

Psychoterapie Numerologie Rodinné konstelace

Adresa

Centrum Sluneční vítr, Africká 11, Praha 6

Bc. Sedláková Ludmila


Techniky

Homeopatie Psychoterapie Reiki

Adresa

Na Zlíchově 18, Praha Soudná 16, Jičín (Solná jeskyně)

Královéhradecký kraj

Bc. Sedláková Ludmila


Techniky

Homeopatie Psychoterapie Reiki

Adresa

Na Zlíchově 18, Praha Soudná 16, Jičín (Solná jeskyně)

Liberecký kraj

Skácel Viktorie


Techniky

Kraniosakrální terapie Psychoterapie Koučování

Adresa

Dle potřeby - buď u klienta, nebo u sebe doma

Moravskoslezský kraj

Geiger Ivana


Techniky

Regresní terapie Psychoterapie

Adresa

tř. T. G. Masaryka 600, Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Krejčí Lenka


Techniky

Psychoterapie Vztahová terapie

Adresa

Mládeže 508/10, Ostrava-Hrabůvka

Olomoucký kraj

Němeček Radim


Techniky

Kraniosakrální terapie GNM Psychosomatika

Adresa

Dle dohody.

Pardubický kraj

Mgr. Burianová Lenka


Techniky

Regresní terapie Psychoterapie Koučování

Adresa

Náměstí republiky 2686, Pardubice (vchod z ulice Jindřišská - prosklený vchod mezi bankomatem Moneta Money Bank a květinástvím)

Ing. Polok Pavel


Techniky

Vztahová terapie Psychoterapie Psychosomatika

Adresa

Smetanovo náměstí 31, Litomyšl

Poloková Petra


Techniky

Vztahová terapie Psychoterapie Psychosomatika

Adresa

Smetanovo náměstí 31, Litomyšl

Zahraničí

Skácel Viktorie


Techniky

Kraniosakrální terapie Psychoterapie Koučování

Adresa

Dle potřeby - buď u klienta, nebo u sebe doma