459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Asyrské bezkontaktní masáže

Popis

Základy bezkontaktní masáže podle systému starověkých Asyřanů

Pod pojmem bezkontaktní masáž neboli také bezkontaktní bioterapie je souhrn různých pohybů rukou nad povrchem těla klienta. Klienta se dotýkám pouze při 4 pohybech, a to: „Ukončení“, „Křížové uzavření“, „Třecí pohyb“ a „Kontaktní přiložení rukou“. Pohybů je celkem 22, při vlastní bezkontaktní masáži pohyby plynule přecházejí jeden do druhého. Pro každý typ nemoci nebo příznaků je jiná kombinace těchto 22 pohybů. Já tuto metodu používám již od roku 1990,takže  výběr pohybů je už intuitivní,podle potřeby každého klienta. Klient většinou  přede mnou stojí, dlaně otočené směrem ke mně. Vhodné je před bioterapií odložit všechny prsteny, náramky, přívěsky a odložit mobilní telefon (vypnutý, nebo v tichém režimu). Při této bezkontaktní masáži se klient nemusí vysvlékat,stačí odložit pouze obuv. Po dobu bezkontaktní masáže má klient zavřené oči, aby ho nerozptylovali pohyby léčitele a aby se lépe uvolnil a soustředil na sebe, součástí této terapie je i relaxační hudba po celou dobu léčení.

Co je vlastně základní příčinou vzniku nemoci nebo jejího příznaku?

Všechno okolo nás, co nás obklopuje, včetně nás samotných je v podstatě energie. Energie rozličného druhu:světlo, teplo, barva, zvuk, vůně to jsou energie, které je každý člověk vnímat, přijímat, zpracovávat a vyhodnocovat. Jsou ale energie - jako například vyzařování lidského těla ať už vlastního nebo druhého člověka, kde už velká část lidí tyto schopnosti má trochu méně rozvinuté a konečně jsou to energie myšlenky, přání nebo modlitby, které vnímá jen velmi malý zlomek lidí.

Pohybujeme se ve světě energií, které z větší části nejsme schopni vnímat, a už vůbec ne ovlivňovat. To je příklad televizního vysílání, signálů mobilních operátorů, spojovací sítě policie, hasičů, záchranné služby, vyzařování monitorů, mikrovlnných trub atd., atd.

Není divu, že přibývá onemocnění, které na této planetě nikdy nebyly, anebo jen velice vzácně a ojediněle. Ale všechny tyto problémy mají jeden společný základ - energii.

Každá nemoc od té nejbanálnější až po tu prakticky nevyléčitelnou je vždy provázená změnou na energeticko - informační struktuře, tedy konkrétně na jemnohmotném energetickém obalu každého organizmu.

Foto Asyrské bezkontaktní masáže

Kde vznikly Asyrské bezkontaktní masáže?

Tyto základní poznatky poznaly dávné civilizace Egypta, Indie i Číny. A kromě těchto center to byla oblast mezi řekami Eufrat a Tigris – starověká Asýrie – území dnešního Iráku.

Asyrská říše existovala zhruba v letech 1750 – 605 před n. l. 

Největší rozkvět prožívala tzv. Střední Asyrská říše v letech 1390 – 1080 př. n. l., kdy úspěšně bojovali s Babylonem. Tehdy byla na vrcholu architektura, obchod, umění, matematika, astronomie a také lékařské a léčitelské znalosti.

Z té doby pochází i tvrzení, že Asýrie je kolébkou „bílé“ magie.

Po pádu Asýrie po roku 605 př. n. l. se Asyřané v malých skupinkách rozešli do mnoha oblastí - Persie, Arménie a později Ruska. Po staletích asimilace převzali jazyk, kulturu i náboženství, hostitelských národů, ale zároveň nezapomněli, na svůj původní jazyk, tradice, kulturu a také na léčitelské vědomosti.

To je odpověď na otázku, jak je možné, že se tyto léčitelské znalosti zachovali ještě po 2600 letech od zániku této starověké říše.

Neznámější léčitelskou asyrského původu je Jevgenije Juvaševna Davidatašviliová, přezdívaná Džuna. To ona má největší zásluhu na zachování starých Asyrských postupů a jejich znovuzavedení do léčitelské praxe.

Naše prostředí se však od prostředí před 2600 lety dost liší, proto jsem převedl a aplikoval jejího ducha na dnešní dobu.
(Text: Ing. Cvrk Vladimír)
 

Terapeuti

Jihomoravský kraj

Ing. Cvrk Vladimír


Techniky

Pyramida Asyrské masáže

Adresa

Špitálka 16, Brno