459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Manupresura

Popis

Další možné názvy:
Akupresura, Reflexní masáž, Akupunktura bez jehel

Reflexní masáž provází lidstvo více než 4 000 let. Reflexologie je založena na principu blízkému akupresuře, ale je zcela neinvazivní. Místo užití jehel je aplikován pouhý tlak prstů na určité reflexní zóny např. na chodidlech nohou, kde se nacházejí reflexní body související s jednotlivými orgány i tělesnými strukturami.

Při reflexní masáži se mechanicky působí na výrazně bolestivé zóny lidského těla, jejichž výskyt doprovází onemocnění vnitřních orgánů. Používá se soubor speciálních technik a hmatů, jež volí fyzioterapeut dle aktuálního stavu pacienta či klienta. Tato masáž může být šíjová, zádová, pánevní a také speciální nožní.

Reflexní masáž páteře, hrudníku a ostatního opěrného a pohybového systému do značné míry nahradí tělesný pohyb i cvičení, což má význam pro osoby, které se dočasně nebo trvale nemohou pohybovat.

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové.

Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, jež jsou navíc vzájemně propojena. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech mohou tedy vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Jsou zprostředkovány především tzv. vegetativním nervovým systémem. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku vyvolávajícího patologii. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití této masážní techniky velmi široké. Reflexní léčebnou metodu aplikuje masér převážně u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, poruch prokrvení a funkčních onemocnění útrobních orgánů.

Účinky, jež je možné touto masáží vyvolat, lze rozdělit na změny lokální, tj. prokrvení a zvýšení teploty v místě působení, a na změny vzdálené, které jsou vyvolány v místech nervově propojených s danou oblastí. K nim patří především změny prokrvení, ovlivnění svalového napětí a v neposlední řadě zmírnění bolesti.

Cílem reflexní masáže je odstranění napětí a úzkosti, zmírnění stresu, zlepšení funkčnosti nervů a cévního zásobení celého organismu tělními tekutinami. Úlevu lze očekávat i při bolestech zad a hlavy. Reflexní masáž povzbuzuje oběh krve i lymfy, napomáhá organismu vyloučit toxické látky, stimuluje trávicí i vylučovací orgány. Harmonizuje všechny tělesné funkce současně, čímž podporuje rychlost a účinnost přirozené regenerace organismu. Reflexní masáží lze rovněž dosáhnout hluboké relaxace, díky jejím pozitivním efektům může dojít k výraznému omezení či ústupu letitých nebo chronických zdravotních problémů.

Reflexní masáž se provádí na sucho, bez použití masážních prostředků.

Poloha klienta závisí na vybrané sestavě pozvolna vykonávaných hmatů.

Obvyklá je pozice na břiše nebo vsedě.

Pořadí jednotlivých hmatů je přesně určeno, každý hmat je zaměřen na některou z tělesných struktur (kůže, podkožní vazivo, fascie, sval, periost).
(Text: Dvorský Ondřej)
 

Terapeuti

Hlavní město Praha Liberecký kraj Pardubický kraj Zlínský kraj

Hlavní město Praha

Jankovec Rostislav


Techniky

Klasická masáž Autotrakční lehátko Manupresura

Adresa

Poliklinika Zahradní město, Jabloňová 2992/8, Praha 10

Liberecký kraj

Mazal Vladimír


Techniky

Ájurvéda Masáž tibetskou miskou Manupresura

Adresa

Hnanice 39, Borek - Hrubá skála

Pardubický kraj

Ing. Švienty Michal


Techniky

Shiatsu Klasická masáž Sportovní masáž

Adresa

Třída Míru 450, Pardubice

Zlínský kraj

Mgr. Čulíková Jitka


Techniky

Klasická masáž Manupresura Reflexní terapie

Adresa

Koryčanský 319, Střílky

Dvorský Ondřej


Techniky

Klasická masáž Manupresura Reflexní terapie

Adresa

Třída Svobody 1119, 763 02 Zlín-Malenovice