459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Homeopatie

Popis

Autoři popisu techniky:

Humplíková Radana, Mgr. Vít,
Ing. Cihlářová Petra, Stančík Štefan,


 

Další názvy:

Klasická homeopatie, Inspirující homeopatie, Konstituční homeopatie

Historie:

Humplíková: Vychází z tradic antického řeckého lékařství, středověké alchymie a evropské herbalistické tradice. Samo slovo „homeopatie“ k označení principu léčby „podobného podobným“ pochází z konce 18. století.

Cíl techniky:

Humplíková: Nejvyšším ideálem homeopatické léčby je nenásilné, ale hlavně trvalé obnovení zdraví, tedy odstranění nemoci v celém jejím rozsahu na základě jasných pochopených principů nemoci, v co nejkratší době.

Obrázek homeopatie 1

Princip účinku:

Humplíková: Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí. Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba.

Vít: Základním kamenem, teoretickým i praktickým východiskem homeopatie je zákon podobnosti – similia similibus curantur – podobné se léčí podobným. Znamená to, že látka, která je schopná vyvolat určité onemocnění či symptomy u zdravého člověka, více...

... je schopna u takto nemocného člověka vyléčit.
K tomuto účelu se využívají homeopatické léky, což jsou vysoce ředěné látky minerálního, rostlinného nebo živočišného původu, které, jsou-li podány v neředěné formě, vyvolávají u zdravého člověka podobné příznaky, jaké jsou schopny ve vysoce ředěné formě u takto nemocného člověka léčit.

Stančík: Základní princip je: Jeden lék pro jednoho tvora v jednu dobu. A s podivem tento způsob přináší ty nejlepší a jedinečné výsledky.  více...

Ze svého okolí - z ordinací, z nemocnic, různých prodejen a lékaren jsme zvyklí, že nám předepíší a nebo prodají něco na něco. Například antibiotika na angínu, sirup na kašel, něco proti horečce atp. Tento postup je ze začátku velmi efektivní a jednoduchý, ale bohužel zlepšení nemá dlouhodbého trvání, naopak náš zdravotní stav se obvykle zhoršuje a vím z letité praxe, že někdy je to dost intenzivní a i z mladých lidí se stávají těžce nemocní pacienti. Zjednodušeně řečeno z málo vážných krátkodobých onemocnění jako je angina, chrřipka, vznikají vážné dlouhodobé chronické nemoce, o kterých je vyhlašováno, že jsou nevyléčitelné.
Homeopatie jde směrem opačným, léčí člověka jako celek, jako individualitu a jeho potíže pak postupně odeznívají i když se podá "jen" jeden lék. Tento lék když je přesný, tak působí několik let a zaručeně uzdravuje, takové nemoci jako jsou ekzémy, alergie, astma, bolesti různého druhu a mnoho dalších. A jestli není orgán nebo jeho část nenávratně zničena, je možné správným lékem a trpělivou spoluprací pacienta vyléčit jakoukoliv nemoc.

Postup terapie:

Humplíková: Klient sedí v příjemném prostředí, ve kterém si u čaje popř. jiného moku povídáme, nechávám hovořit klienta o svých obtížích, popřípadě se doptám, pokud ne úplně zcela přesně rozumím.

Vít: K tomu, aby mohl být nalezen vhodný lék, je třeba v průběhu homeopatického rozhovoru zjistit co nejvíce relevantních informací o tělesném i psychickém stavu pacienta či klienta a tyto informace srovnat s popisy homeopatických léků a najít tak ten, který svým "obrazem" nejlépe odpovídá příznakům léčené osoby. více...

Takto vybraný lék zpravidla neobsahuje ani jednu molekulu původní látky, je vysoce potencován, tzn. ředěn a dynamizován (účinnost je zvyšována protřepáváním). Tím se paradoxně jeho účinnost zvyšuje - čím vyšší ředění, tím je homeopatický lék silnější. Správně vybraný homeopatický lék působí jako katalyzátor. Podpoří samoléčebné mechanismy organismu, jakoby je "nakopnou", aby mohly fungovat ve prospěch zdraví. Lze to přirovnat k situaci, kdy postrčíme dítě na houpačce, které se sice stále ještě houpe, ale málo a není samo schopno rozhoupat se více. Toto postrčení ale musí respektovat frekvenci stávajícího houpání a přijít ve správný okamžik a správnou silou, aby mělo potřebný efekt (analogicky s homeopatickým zákonem podobnosti). Bystřejší dítě časem zjistí, jak se v houpání udržet samo a další zásah z venčí už nepotřebuje.

Obrázek homeopatie 2

Indikace (na jaké potíže je technika vhodná):

Humplíková: Široké spektrum všech fyzických i psychických problémů.

Cihlářová: Homeopatií lze léčit téměř vše, od běžné rýmy po závažné patologie, a to jemně, účinně, a hlavně trvale. Homeopatie je vhodná zejména při léčbě alergií, astmatu, ekzémů, migrén, nespavosti, bolestí žaludku, zánětech močových cest, angín, zánětů středouší, poruch metabolismu, snížené imunity a řady dalších zdravotních potíží. více...

Naprosto nenahraditelná je homeopatie při léčbě chronické únavy, depresí a nejrůznějších fobií.
Další velkou doménou homeopatie je léčba ženských obtíží – od nepravidelné či bolestivé menstruace, neplodnosti, výtoků přes potíže v těhotenství, behěm a po porodu až po vše možné obtíže související s menopauzou. Homeopatické léky lze bez obav z vedlejších účinků používat i v době těhotenství a kojení a nemají kontraindikace k žádnému z konvenčních léků.

Kontraindikace (kdy není vhodné techniku použít):

Humplíková: Při postupech, které provádím, nemám kontraindikace známy.

Poddruhy této techniky:

Autopatie

Technika v mém podání:

Humplíková: Vystudovala jsem 3 techniky, které mě přivedly na jediné, poslouchat klienta a dbát řádně jeho požadavkům. Příklad...  více...

Přijde-li klient s požadavkem odstranění bolesti hlavy, mohu mu doporučit širší vedení ve zjištění příčiny bolesti, mohu mu doporučit také jiné účinnější metodiky, mohu mu nabídnout okamžitou uvolňovací metodu, avšak konečné rozhodnutí bude klientovo a tím se budu řídit. Proto také v homeopatii nabízím širší spektrum cen, neboť každá metoda obnáší jiný postup práce a časové zatížení. Zařazuji zde také různé jiné metodiky, které jsou samostatně popsány, ale já je již nepovažuji za nutné blíže specifikovat. Bachovy květové esence, ušní svíce, Reflexní terapii zařazuji, je-li potřeba automaticky, bez nároku na placení.

Obrázek homeopatie 3

Terapeuti

Hlavní město Praha Jihomoravský kraj Královéhradecký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Kraj Vysočina

Hlavní město Praha

Ing. Cihlářová Petra


Techniky

Homeopatie

Adresa

Vítkova 439/21, Praha 8 Karlín

Ing. Grabačová Petra


Techniky

Homeopatie Shamballa

Adresa

Mánesova 865/21, Praha 2

Bc. Sedláková Ludmila


Techniky

Homeopatie Psychoterapie Reiki

Adresa

Na Zlíchově 18, Praha Soudná 16, Jičín (Solná jeskyně)

Jihomoravský kraj

Petrová Iveta


Techniky

Homeopatie Bachovy esence

Adresa

Na Bídě 16, Polička

Královéhradecký kraj

Bc. Sedláková Ludmila


Techniky

Homeopatie Psychoterapie Reiki

Adresa

Na Zlíchově 18, Praha Soudná 16, Jičín (Solná jeskyně)

Moravskoslezský kraj

Humplíková Radana


Techniky

Homeopatie Kraniosakrální terapie Rodinné konstelace

Adresa

Budovatelská 811, Studénka

Pardubický kraj

Petrová Iveta


Techniky

Homeopatie Bachovy esence

Adresa

Na Bídě 16, Polička

Smrčková Petra


Techniky

Homeopatie Bachovy esence Výživové poradenství

Adresa

Husova 86, Choceň

Středočeský kraj

Bc. Rothová Marie


Techniky

Homeopatie EFT Reiki

Adresa

5. května č. 100, Milovice

Ústecký kraj

Schmidtová Hana


Techniky

Homeopatie Reiki Automatická kresba

Adresa

Písečná 5026, Chomutov

Kraj Vysočina

Petrová Iveta


Techniky

Homeopatie Bachovy esence

Adresa

Na Bídě 16, Polička