459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Rodinné (systemické) konstelace

Popis

Autoři popisu techniky:

Mgr. Vít, Křesťanová Zuzana, Humplíková Radana,


 

Další názvy:

rodinné konstelace, systemické konstelace

Historie:

Humplíková: Rodinné konstelace zavedl Bert Hellinger (*1925), který tuto metodu vyvinul v osmdesátých a devadesátých letech. Hellingerův přístup se částečně opírá o psychodrama, vyvinuté rakouským lékařem Jakobem Levy Moreno, o rodinné rekonstrukce a skulptury Virginie Satirové a hypnoterapii Miltona Ericksona.

Cíl techniky:

Vít: Rodinné (systemické) konstelace je psychoterapeutická metoda či metoda osobního růstu. Klient zde za pomoci dalších osob vytváří model systému (rodinného, školního, pracovního, podnikového, atd.). Takto vytvořený model (konstelace) zprostředkovává informaci sloužící ke změně či proměně tohoto systému a osobního přístupu k němu. Děje se tak na úrovni prožitkové i kognitivní (poznávací; vnímající, hodnotící).

Křesťanová: Rodinné konstelace jsou hlavně o odvaze. O odvaze podívat se sami na sebe. Všichni máme někdy pocit, že je toho na nás moc, že přešlapujeme na místě a nemůžeme se pohnout dopředu. Že se nám nic nedaří a všichni po nás něco chtějí. A ať děláme co děláme, nikam to nevede. více...

Dodejte si odvahy a zkuste tento stav změnit. Přijďte se podívat sami na sebe, na své blízké, na své problémy přes rodinné konstelace. Pomůžou Vám odhalit příčinu, prožít emoce, které jsme se naučili tak mistrně skrývat. Konstelace jsou výborným prostředkem vlastního sebeporozumění, jsou možností pocítit dotek vlastní duše, jsou způsobem navázání kontaktu se sebou samým.  Pokud si nepřiznáte existenci strachů, nezbavíte se emočních zranění a neuvědomíte si zdravou hodnotovou hierarchii, nemůžete být nikdy svobodní a silní.

Humplíková: Objektivně klientovi nastínit a vyřešit situaci, která se díky nezaujatosti a vícestranného úhlu pohledu nedá zkreslit ani jinak deformovat

Princip účinku:

Humplíková: Výhodou skupinového zpracovávání tématu je kolektivní síla. Odnáší-li si člověk ze sezení blahodárný pocit, že při práci na sobě uspěl, v komunitě deseti lidí se jeho pocit bude násobit desetkrát. Každý jedinec, který se účastní konstelace, svou disponibilní energii propůjčuje každému přítomnému člověku. Problém zadavatele konstelace, který má prostor se na sebe dívat bez úbytku jakýchkoliv sil, se tak stává desetkrát rychleji řešitelným.

Postup terapie:

Vít: Konstelace probíhají na seminářích za přítomnosti skupiny osob. Klient, který svoji konstelaci "staví", vybere z účastníků zástupce, kteří mají reprezentovat relevantní osoby v klientově systému (např. rodiče, rodinné příslušníky, děti, partnery; u školních konstelací např. učitele, žáka atd.), včetně sebe sama. více...

Rozestaví je v prostoru tak, jak cítí, že jejich vzájemné vztahy a pozice vypadají. Poté se posadí a sleduje, jak se zástupci ve své roli cítí, jak se projevují. Je obdivuhodné, jak zástupci prožívají pocity osob, v jejichž roli jsou. Tyto pocity většinou zcela odpovídají pocitům reálných členů systému, zástupci často dokonce říkají stejné věci. Na pokyn vedoucího je možné se v konstelaci pohybovat tak, jak to účastníci ve svých rolích cítí jako přirozené. Po určité době si klient vymění pozici se svým vlastním zástupcem, aby mohl i z pozice uvnitř tohoto modelu systému sledovat, co se zde děje. Sleduje, jak na něho situace působí na pocitové rovině a co si o ní myslí, jak ji vnímá, jaký na ní má náhled, co se zde objevuje nového, doposud skrytého.

Humplíková: Klient zformuluje svůj problém, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi doporučí, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere zástupce, kteří mu je pocitově nejvíc připomínají. více...

Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání. Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému.

S sebou:

pohodlný oděv, domácí obuv, protože jsou semináře celodenní je vhodné vzít s sebou vše, co klient po dobu celého dne potřebuje

Indikace:

Vít: Tato metoda je vhodná všude tam, kde systém ovlivňuje fungování svého člena. Napomáhá tak řešení komplikací na cestě osobního rozvoje a růstu, je neocenitelná v řešení vztahových, partnerských a rodičovských problémů. více...

Zprostředkovává nové možnosti, jak nakládat s psychickými, ale i tělesnými obtížemi. Otevírá prostor k rychlejšímu a kvalitnějšímu řešení běžných životních úkolů. Obrovské uplatnění najde tato metoda u psychosomatických poruch, tedy těch, které se dotýkají těla, psychiky i (rodinných a partnerských) vztahů. Z velkého výčtu jmenujme aspoň některé: somatoformní poruchy (např. srdeční neuróza, bolesti břicha, zad a hlavy bez organické příčiny, únavový syndrom), sexuální a gynekologické poruchy, astma bronchiale, poruchy příjmu potravy, poruchy chování, akné, atopický exem atd.

Humplíková: mám pocit, že jsou konstelace nejplošnější v pokrytí skutečného řešení problémů, právě díky své nezaujatosti a kolektivnímu úsilí zúčastněných osob

Kontraindikace:

Humplíková: při postupech, které provádím, nemám kontraindikace známy

Poznání z této techniky, jenž lze zavést bez terapeuta:

není doporučeno, maximálně lze pozorovat změny dějící se v případě, že již některá z osob v rodinném nebo pracovním systému,  pomocí konstelaci, problém řešila

Poddruhy této techniky:

konstelace původního rodinného systému, konstance partnerského systému, systémické konstelace, pracovní a organizační konstelace, konstelace zdravotního stavu, konstelace finanční, konstelace majetku

Technika v mém podání:

Humplíková: Pakliže pracujete skutečně v napojení a nasloucháte pečlivě všemu smyslovému i mimo smyslovému, moc se lišit od kolegů nemůžete. Velké know-how skutečně vidím pouze u práce lektora na sobě samém. Čím má lektor více zkušeností a lepší cítění a rozumové znalosti, má též odvahu. více...

Přicházejí k němu klienti z hlubšími problémy. Ke mně chodí lidé, kteří již mají obvykle spousty seminářů za sebou nejen z oblasti konstelací, kdy je skutečně potřeba udělat velmi závažné rozhodnutí, na které je třeba jak odvaha ze strany klienta, tak také zkušenosti ze strany lektora, podpořit a projít si s klientem tento okamžik Je pravda, že do konstelací zařazuji spektrum jiných technik, dle potřeby situace. Proto se vyhýbám termínům známých rodinných a systémických konstelací. Používám termín systémové konstelace, nebo´t pracuji v systému a pracuji s kolektivní silou účastněné skupiny lidí. 

Terapeuti

Hlavní město Praha Královéhradecký kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj

Hlavní město Praha

Pražáková Ludmila


Techniky

Psychoterapie Numerologie Rodinné konstelace

Adresa

Centrum Sluneční vítr, Africká 11, Praha 6

Královéhradecký kraj

Křesťanová Zuzana


Techniky

Detoxikace dle Jonáše Rodinné konstelace Vztahová terapie

Adresa

Hálkova 738, Hradec Králové 2 Vysoká nad Labem 82

Moravskoslezský kraj

Humplíková Radana


Techniky

Homeopatie Kraniosakrální terapie Rodinné konstelace

Adresa

Budovatelská 811, Studénka

Středočeský kraj

Vala Kovaříková Ladislava


Techniky

Rodinné konstelace Kineziologie Reiki

Adresa

Komenského 241/5, Rudná u Prahy