459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Kinkaban, lečebně zasvěcovací systém energií

Popis

Historie a cíl:

Channelovaný v Irsku na Newgrange jako pomoc od Boha v době chaosu k rychlému dokončení učení duše a opuštění vazeb příčin a následků s jinými dušemi a také léčení srdce. Kinkaban přichází v těchto časech temnoty a chaosu, aby dal vzklíčit novému. Aby svou energií rozdmýchal boží jiskru v nás, která se ukrývá v lidském srdci na místě zvaném hot spot. Pomáhá pustit se strachů a prohlédnout vše skryté – s láskou, přijetím a porozuměním. Propojuje naše minulé, současné a budoucí zkušenosti a skládá z nich smysluplný obraz o příběhu duše. Tím odplavuje nevědomost a pochybnosti.  Spojuje nás s  naší individualitou a jedinečností, otevírá cestu k 8. čakře. S jeho pomocí překračujeme matrix bludného kruhu a poznáváme větší obraz. Podporuje náš vývoj v multidimenzionální bytosti.

Princip terapie a účinku:

Funguje vlastní inteligencí, u každého zcela individuálně najde na všech úrovních a  ve všech tělech věci, které je třeba ještě dořešit, tam dává uvědomění, kde lze odstranit přežitá schémata, tak je odstraní. Jedná se o systém léčení a zasvěcení skrze jeden hloubkový symbol, tento systém je možné po čase opět aplikovat znovu. Je možné jak osobně, tak především na dálku, kdy člověk může v klidu relaxovat a přijímat energii a informace.

Je velmi jemný, ale také velmi silný už jen při pohledu na světelný symbol a působí zcela jinak než jsme dosud od jiných např. Reiki nebo Shamballa zvyklí.

Uvědomování a léčení světlem přichází postupně a u každého jinak podle toho, co klient zvládne. Při léčení cítím co se kde u klienta děje a po skončení terapie si to rozebereme. Dává možnost duši rozpoznat, do jaké míry má zpracováno učení, které si při svém stvoření rozhodla prožít a pochopit. Možnost rozpoznat bloky, emoce, závislosti, schopnost rozpoznat, co ještě zbývá dořešit, dokončit a poučit se a s kým a proč.

Dává sílu, odvahu a energii k dokončení učení, dává ale svobodnou volbu duši, jestli se již pustí starých přesvědčení a je-li k tomu již ta správná doba a ochota.(Autor: Dočkalová Hana)
 

Terapeuti

Jihomoravský kraj Zahraničí

Jihomoravský kraj

Dočkalová Hana


Techniky

Rekonektivní léčení® Reconnection® Regresní terapie

Adresa

Jurkovičova 15, Brno-Lesná

Zahraničí

Dočkalová Hana


Techniky

Rekonektivní léčení® Reconnection® Regresní terapie

Adresa

Jurkovičova 15, Brno-Lesná