459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Ájurvéda, prevence lidského zdraví

Popis

Historie:

Ájurvéda je pojem ze sánskrtu a ten je původem z Indie. Sanskrt to je jazyk učenců podobně jak mnohem pozdější latina.

Základy tohoto uceleného lékařského systému se tradují od vzniku nejstarších véd/pojednání/ někdy před 5000 lety. Tyto základy byly vytvářeny na základě pozorování všeho živého, snahy života jako takového, uvádět se do rovnováhy. Pozorování byla hodnocena a řazena dle vlastností výše uvedených pěti prvků.

První ájurvédská universita s uchovanými záznamy výuky a veškerého lékařského poznání pochází někdy z období 700 až 800 let před Kristem.

Cíl techniky:

Ájurvéda nám může i v dnešní době mimo jiné pomáhá poznat modely našeho chování, chování těch druhých a vzájemné interakce vyplývající z těchto daných zákonitostí.

Na základě tohoto poznání, lze pozitivně řešit osobní vztahy. Naše okolí nás začne vnímat jako potřebnou, důvěryhodnou osobnost. Tím bude přirozeně stoupat i Vaše oblíbenost a Vy si budete postupně získávat přirozenou autoritu. V současné době je tento trend prvků (bohužel čtyřech, na éter se jaksi pozapomnělo neb se zdá být dost nematerialistický) využíván i v moderních kurzech psychodiagnostiky.

Princip účinku:

Principem ájurvédy je prevence lidského zdraví, stanovením takových doporučení a podmínek aby se organismus uvedl do harmonie, rovnováhy, s komplexním pohledem na člověka jako takového, s řešením příčin nemoci a ne následků, nezkoumáním nemocí ale lidského života, neboť nemoc-nerovnováha není přirozená pro lidský život. Příčinou nemoci je mysl, která zapomněla, že prameníme z vědomí. Jen zdravý (tedy vědomý člověk, který je tedy v kontaktu se svým vědomím) se může duchovně rozvíjet. Protože pak mysl ovládá smysly, není jejich otrokem. Nemá ale ani též potřebu vládnout, protože je napojená na skutečný zdroj vědomí, jehož sídlem v lidském těle je srdce, které je pak nositelem všech příkazů pro duchovní i fyzickou část těla bez upoutanosti na chtění, tzv. potěšení, jistotu, ovládání. Takováto osobnost není závislá na tzv. obecných jistotách, na věcech a vztazích pomíjivých, kterými se postupně od narození obklopujeme ale na jediné jistotě, že je součástí vesmírného celku bez počátku a bez konce, směřujícího do harmonie.

Obrázek Ájurvéda 1

Diagnostika:

Základem diagnostiky a zkoumání nerovnovážných příčin bylo stanovení a kategorizace tří základních bioenergetických systémů, jejich kombinací a jejich podsystémů tak zvaných doš a jejich subdoš.

  • VÁT – kinetický systém, pohybu a tekutin
  • PIT – transformační systém přeměny
  • KAF – potencionální systém stability a výživy

Tyto tři systémy jsou v těle nezastupitelné a jejich poměry jsou dynamické. Pohyb váty je úměrný motivační síle a odporu oběhových tělesných kanálů a tkání. Jejich rovnovážný funkční poměr je jeden díl vátu proti půl dílu pity a čtvrt dílu kafu, zatím co při diagnostickém sledování pulzu, je pulz ideální 3 dóš harmonické osobnosti sjednocením všech vlastností dóš, tedy jejich dokonalé spolupráce a připomíná chůzi slona, tedy-pravidelnou-přesnou-těžkou.

Obrázek Ájurvéda 2

Postup terapie:

Dnešní tzv. civilizační choroby pramení z toho, že naše tělo i mysl přijímá více věcí, než dokáže strávit a to každým okamžikem našeho žití. Jsme velcí, ale povrchní konzumenti. Díky navyklé povrchnosti, většinou nejsme schopni pochopit podstatu a tím nevidíme další souvislosti a provázanosti s dalšími skutečnostmi a situacemi. Soucit, láska, pokora a pozornost, smysluplná práce, plný prožitek současného okamžiku, to je to, co nedává prostor v našem mozku pro úzkost strach a deprese.

Uvedené je třeba si nejen uvědomit, ale zkusit to i prožít, protože jen prožitek je naše pravda a prožitá pravda může být i naší vírou.

Dodržování životosprávy

Není-li životospráva, která udržuje lidský organismus v rovnováze, přicházejí nemoc.

Životospráva dle ájurvédy v sobě zahrnuje

  • správný dech (jak dýcháme, tak žijeme, krátký rychlý dech, krátký život)
  • správná výživa - kvalitní a vždy čerstvé jídlo, klid a úcta věnovaná stolování

Prostředí, okolí

Prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme i lidé kterými se obklopujeme, nás utvářejí.

Klidná, pokojná mysl

Nedopřávat mysli prostoru pro negativní myšlenky a emoce, včetně chtění. Vyhýbat se vnějším i vnitřním konfliktům. Ráno začít motlitbou, meditací, či něčím jinak pozitivním.

Dostatek pohybu

Přirozené pohybové aktivity.

Správné dělení času, pozornosti

Rozdělení a pravidelnost času na spánek, jídlo, tělesné potřeby včetně sexu a na práci a odpočinek.

(Text a foto: Mazal Vladimír)

Obrázek Ájurvéda 3

Terapeuti

Liberecký kraj

Mazal Vladimír


Techniky

Ájurvéda Masáž tibetskou miskou Manupresura

Adresa

Hnanice 39, Borek - Hrubá skála