459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Esoterní léčení

Popis

Autoři popisu techniky:

Bátěk Břetislav

Historie:

Mezinárodní síť Esoterního léčení (International Network of Esoteric Healing) má svůj původ v Anglii, kde se od roku 1965 začala scházet skupina duchovních léčitelů, aby zkoumala význam a působení energetického pole člověka. Každoročně na světové konferenci INEH si léčitelé vyměňují zkušenosti a společně hledají další cesty rozvoje léčení.

Cíl techniky:

Esoterní léčení pracuje s člověkem celostně, což znamená, že není tak důležitá vlastní nemoc, ale především člověk. Naše zdravotní problémy jsou pak hlasem duše, která poukazuje na jistá pokřivení, či sejití z cesty, pro kterou jsme sem, do fyzické roviny přišli.

Esoterní léčení není společné vyznání nějaké víry, ale poznání, že energie lásky léčí.

Princip účinku:

Léčitelé a léčitelky zjišťovali, že když se ruce, při léčení těla léčeného nedotýkají, dosahují hlubších a silnějších účinků a léčivá energie tak může působit v energetickém poli člověka přímo.

Esoterní léčení, tedy energetická léčba umožní podpořit energii duše léčeného v posílení spojení s tímto vnitřním zdrojem. To má hluboké a dalekosáhlé léčebné a regenerační účinky na celý systém. Při léčení se nabízí všeobjímající, bezpodmínečná láska, které se léčený otevírá a stává se také pro ni kanálem. Následně po provedení léčby, která není jediným okamžikem vlastního léčení, dochází v energetickém systému, ve vědomí a v těle klienta ke spouštění samoléčebných procesů organizmu.

Postup terapie:

V první části je klíčový rozhovor pro ujasnění potíží. Samotná terapie probíhá v leže přes oděv.

S sebou:

Pohodlný oděv, chuť na sobě pracovat.

Indikace (kdy je technika vhodná):

Esoterní léčení je vhodné na všechny zdravotní problémy počínaje angínou a konče rakovinou, nebo jakýmkoliv vážnějším stavem těla. Velmi úspěšně léčí alergie, trávicí a kožní problémy, ekzémy, epilepsii, bolesti hlavy, hormonální poruchy, poruchy zraku a sluchu, menstruační problémy, nádory a různá ochrnutí, problémy s páteří, pohlavním ústrojím, dětské nemoci, nespavost, poruchy srdce a krevního oběhu a další dlouhou řadu problémů. Je rovněž velmi dobré na psychické stavy vyčerpanosti, deprese, vztahové problémy nebo životní krize.

Kontraindikace (kdy je technika nevhodná):

Jediné, na co Esoterní léčení nemá dosah je neochota ke změně. I když i zde je poléčení světlem přínosné.

Terapeuti

Hlavní město Praha

Bátěk Břetislav


Techniky

Esoterní léčení Meditační a relaxační techniky Numerologie

Adresa

Štichova 46/668, Praha 4 Háje